O autorovi

Přirozené je žít vrcholově a smát se.

V dětství si uvědomil, že se velmi málo lidí usmívá; místo radosti z každého okamžiku života mnohem častěji upřednostňují úpřimnou naštvanost, která je pro ně zdánlivě přirozená. Zoufale touží být normální, soběstační, nezávislí a zároveň šťastní. Věří, že jejich život je tvořený limity a s tímto omezením také žijí. V přesvědčení, že mračení se nás ke štěstí dovést nemůže, zatímco úsměv ano, si snil vlastní svět; svět, ve kterém lidé netouží být normální, nebo soběstační a nezávislí od druhých, ani nejsou rozdělováni podle rasy, vlastností nebo víry, ale naopak jsou si navzájem výjimeční.

Patrik Procházka, psycholog a motivátor, po absolvování Gymnázia Open Gate vycestoval do Spojených států, kde díky podpoře nadací Bakala Foundation a The Kellner Family Foundation dokončil svá studia v oboru psychologie na Lynn University v Boca Ratonu na Floridě. Podílí se na řadě projektů a vede svou soukromou psychologickou praxi. Při ní a také na svých přednáškách na školách a ve firmách vede za pomoci svých jedinečných životních zkušeností k poznání, že v životě je možné to, co si přejeme. Že nezáleží, v jaké životní situaci se nacházíme, ale na naší vnitřní jistotě a víře, že vše jednoduše má svůj úžasný smysl.

Přirozené je si pomáhat, doplňovat se.

Jeho ,,vlastní svět” se postupně stal realitou, o čemž svědčí i to, že pod jeho křídly vzniká nové náboženství – církev smíchu, která šíří úsměv, přirozený výraz lidské tváře, jenž nás spojuje bez ohledu na naše další vyznání. Patrik pomáhá lidem dívat se na situace v životě jinak:

Můj život by už od začátku výjimečný; pády jsem se naučil brát s úsměvem – naučilo mě to, že právě úsměv je to, co mi pomůže najít sílu a podporu vstát a jít dál.